Monitoring távérzékeléssel 2018/2019 (SMKTI4021TN)

A tantárgy keretein belül – természetvédelmi és agrár-környezetgazdálkodási alkalmazási példákon keresztül – a hallgatók elméleti és gyakorlati oldalról is megismerkedhetnek a távérzékelési technikák monitoring célú alkalmazásának feltételeivel és egyes lehetőségeivel.

Szak: MSc Természetvédelmi Mérnök

Óraszám: 2+1

Neptun kód: SMKTI4021TN

Tárgyfelelős: Dr. Belényesi Márta

Előadók: Dr. Belényesi Márta, Molnár Dániel